درباره مدیریت

شرح وظایف

 •  نظارت بر حسن اجراي طرح‌هاي عمراني دانشگاه
 • رسيدگي به وضعيت پيمانكاران و مشاوران
 • اجراي طرح‌هاي اماني مورد نياز دانشگاه
 • جمع‌آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح‌هاي عمراني
 • برنامه‌ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرح‌هاي عمراني
 • نظارت بر تعميرات اساسي و نگهداري تاسیسات وساختمان‌هاي دانشگاه
 • راهبری طرح توسعه و ساماندهی دانشگاه
 • عقد قرارداد با مهندسان مشاور و پيمانكاران براي اجراي طرح‌هاي عمراني
 • بررسي و تصويب نقشه‌ طرح‌هاي عمراني
 • تهيه ی گزارش فنی از فعاليت های انجام شده مربوط به طرح های عمرانی دانشگاه

چشم انداز و ماموریت

 • چشم انداز: تحقق اهداف توسعه ای دانشگاه در چارچوب سند چشم انداز دانشگاه صنعتی شریف بعنوان دانشگاه پیشتاز ایرانی اسلامی و ممتاز فنی مهندسی در مقیاس ملی و جهانی
 • ماموریت: تامین فضاهای آموزشی، کمک آموزشی و خدماتی - رفاهی جهت ایجاد بستر مطلوب مورد نیاز آموزش و پژوهش

تاریخچه طرح توسعه

طرح توسعه دانشگاه صنعتی شریف بمنظور رفع محدودیتهای فضای کالبدی دانشگاه در سال 1372 آغاز و در سال 1377 به تصویت کمیسیون مربوطه رسید. و از آن تاریخ دردوره های 5 ساله طرح مورد نظر همواره اصلاح و تمدید شده است. در طی سنوات گذشته بخش عمده املاک واقع در محدوده طرح تملک شده و در صورت تامین اعتبار لازم ما بقی املاک نیز خریداری خواهد شد.در صورت اتمام طرح توسعه مساحت پردیس مرکزی دانشگاه به حدود 20 هکتار افزایش خواهد یافت. ​​​​​​​